קליטת עובד חדש

"עוסק פטור"  כהגדרתו פטור ממע"מ במידה וסכום ההכנסות בשנת 2014    – אינו עולה על   79,482 ₪.

כל עוסק פטור חייב להצהיר למע"מ עד לתאריך 31.1.15   על סכום העסקאות (= קבלות) שנרמו במהלך שנת 2014.

  • יש לרכז את כל הקבלות / חשבוניות (רק את הכנסות) שהוצאתם ללקוחות במהלך שנת המס 2014   (בודקים מיום 1.1.14 ועד 31.12.14) – ולסכמם.
  • יש לוודא שקיימת רציפות במספרי הקבלות / חשבוניות ואין חוסרים – אם יש קבלות / חשבוניות מבוטלות – יש לצרף את הקבלה המקורית (הלבנה) לפנקס ולרשום – "מבוטלת"
  • נא להעביר את כל הקבלות (עותק ורוד + מבוטלות) למשרד עד 15.1.15 על מנת שנדווח על הפעילות השנתית למע"מ.
  • למען הסר ספק מדובר על סכום ההכנסות – כלומר מחזור הפעילות ולפני הפחתת הוצאות.

אקסל לחישוב עוסק פטור 2014

"עוסק פטור"  כהגדרתו פטור ממע"מ במידה וסכום ההכנסות בשנת 2013   – אינו עולה על   77,993 ₪.

-    כל עוסק פטור חייב להצהיר עד לתאריך 31.1.14  על סכום העסקאות (= קבלות) שנרשמו במהלך שנת 2013.

-     יש לרכז את כל הקבלות / חשבוניות (רק את הכנסות) שהוצאתם ללקוחות במהלך שנת המס 2013  (בודקים מיום 1.1.13 ועד 31.12.13) – ולסכמם.

-     יש לוודא שקיימת רציפות במספרי הקבלות / חשבוניות ואין חוסרים – אם יש קבלות / חשבוניות מבוטלות – יש לצרף את הקבלה המקורית (הלבנה) לפנקס ולרשום – "מבוטלת"

-      נא להעביר את כל הקבלות (עותק ורוד + מבוטלות) למשרד עד 15.1.2014 על מנת שנדווח על הפעילות השנתית למע"מ.

-      למען הסר ספק מדובר על סכום ההכנסות – כלומר מחזור הפעילות ולפני הפחתת הוצאות.

קובץ EXCEL לבדיקת עוסק פטור 2013 

 

 

כידוע לכולם – מע"מ עלה בתאריך 1.9.2012 ושיעורו הינו 17% (במקום 16%)

כל עוסק פטור חייב להצהיר למע"מ עד לתאריך 31.1.13 על סכום העסקאות שהיו במהלך שנת 2012.

– יש לרכז את כל הקבלות / חשבוניות (רק את הכנסות) שהוצאתם ללקוחות במהלך שנת המס 2012 (בודקים מיום 1.1.12 ועד 31.12.12) – ולסכמם.
– יש לוודא שקיימת רציפות במספרי הקבלות / חשבוניות ואין חוסרים. (קבלות מבוטלות יש לצרף)
– נא להעביר את כל הקבלות (עותק ורוד + חש' מבוטלות) למשרד עד 20.1.2013 על מנת לדווח על מחזור הפעילות השנתית למע"מ.
– למען הסר ספק מדובר על סכום ההכנסות – כלומר מחזור הפעילות ולפני הפחתת הוצאות.

לנוחיותכם – מצ"ב קובץ אקסל לחישוב ההכנסה בשנת 2012 והשוואה לתקרת ההכנסה הפטורה. 76,884 ש"ח.

EXCEL לעוסק פטור 2012

דיווח על שנת 2011

מחזור עסקאות של עוסק פטור לשנת 2011 הינו 74,952 ש"ח.

–          כל עוסק פטור חייב להצהיר למע"מ עד לתאריך 31.1.12  על סכום העסקאות שהיו במהלך שנת 2011.
–          יש לרכז את כל הקבלות / חשבוניות (רק את הכנסות) שהוצאתם ללקוחות במהלך שנת המס 2011  (בודקים מיום 1.1.11 ועד 31.12.11) – ולסכמם.
–          יש לוודא שקיימת רציפות במספרי הקבלות / חשבוניות ואין חוסרים.
–          נא להעביר את כל הקבלות (עותק ורוד + חש' מבוטלות) למשרדי עד 20.1.2012 על מנת שאדווח על הפעילות השנתית למע"מ.
–          למען הסר ספק מדובר על סכום ההכנסות – כלומר מחזור הפעילות ולפני הפחתת הוצאות.

להורדה קובץ אקסל לחישוב עוסק פטור 2011

 

 

סכומים לשנת 2012  – מע"מ

מחזור עוסק פטור  76,884 ש"ח 

חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של  299 ש"ח

מעל מחזור של 1.5 מליון ש"ח בשנה הדיווח למע"מ הינו דיווח חד חודשי. (מתחת למחזור זה הדיווח הינו דו חודשי)

קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם) – 212 ש"ח + קנס פיגורים 0.2% לכל שבוע.

קנס על איחור בתשלום – 1/4% (לכל שבוע) +  4% ריבית והצמדה (שנתי) .

 

 

 

שנה אזרחית טובה לציבור הלקוחות והחברים.

קישור לדף המידע :  דף מידע 2010

בשנים האחרונות , הן בשל זמינות טכנולוגית והן בשל חיסכון בעלויות, הולך וגובר השימוש בדירת המגורים (או חדר בדירה) לשם התחלה או קיום של פעילות עסקית.
חשוב לדעת כי גם עסק "העובד מהבית" יכול וזכאי לקזז חלק "מההוצאות המעורבות" (הוצאות שחלקן פרטיות וחלקן עיסקיות) לצורכי מס או לצורכי מע"מ.

ברשימה המצורפת מפורטות ההוצאות המעורבות בלבד וחלק מהאמור רלוונטי אף לשכירים (ולא רק לעצמאים) – לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למשרד.

המשך המאמר וטופס עידכון נתונים: עבודה מהבית

מס התשומות הוא מס ערך מוסף שאותו העסק משלם בעיקר לספקים בעת קניה של סחורות, רכישת חומרי גלם, תשלומי הוצאות שוטפות או קניית ציוד להפעלת העסק.
את מס התשומות ניתן "לקזז" ממס העסקאות שאותו העסק גובה מהלקוחות וכך לשלם לרשויות המס רק את סכום ההפרש.

במידה ומס התשומות גבוה ממס העסקאות ניתן גם לקבל החזר. (יש לבחון כל מקרה לגופו)

את מס התשומות רשאי לנכות רק עסק שרשום כעוסק מורשה (יחיד או חברה) ולא עוסק פטור.

מה מותר ומה אסור לקזז ? – ניתן לראות בטבלה הבאה: