על מנת לקלוט עובד חדש בעסק יש להקימו במערכת השכר ולהמציא את המסמכים הבאים:

להורדת טופס הודעה לעובד על פי חוק הודעה לעובד – לחץ כאן 

ניתן להוריד  טופס 101 ריק – לחץ כאן  או לחלופין לשלוח למשרד צילום ת"ז (כולל הספח) והמשרד יחזיר אליכם טופס 101 מלא הכולל את כל הפרטים של העובד וכל הפרטים של המעביד. 

עובדים העוסקים בקבלת כספים יש להחתים על אישור עובד לרישום תקבול

במקרים שבהם העובד מועסק אצל שני מעסיקים (או יותר) חובה להעביר לנו טופס תיאום ביטוח לאומי ואישור על תיאום מס :

טופס תיאום ביטוח לאומי - אחרת יופחת ביטוח לאומי מלא !!
חובה להמציא תיאום מס  למערכת תיאום מס – רשות המיסים – מקוון – לחץ כאן    - או לגשת למס הכנסה ולבצע תיאום מס עצמאית – לנוהל והסבר על תיאום מס – לחץ כאן  – (אי המצאת תיאום מס מחייב את המעסיק להוריד  48% מס )

 

לשם ריכוז הנתונים והעברה באופן מסודר למשרד יש למלא את     ריכוז נתונים לקליטת עובד חדש – טופס למשרד  

 

Sorry, comments for this entry are closed at this time.